ละคร เรือนพะยอม | Ben Whitehead | Dramat obyczajowy